Literatura

  • Wnętrze kościółka św. Anny
    Kościół św. Anny, jeden z czterech podhalańskich gotyckich kościołów drewnianych (Nowy Targ, Łopuszna, Harklowa, Dębno; zwykle łączy się z nimi jeszcze kościół w Grywałdzie). Prawdopodobnie tak jak i pozostałe, powstał w XV w., choć nie można wykluczyć, że w miejscu wcześniejszej świątyni, ale na pewno nie z 1219 r., jak głosi data obecnie widniejąca na tęczy. Pochodzących z czasów przed najazdem tatarskim (1241) kościołów na tym terenie nie ma. Pierwsza wzmianka o nim w wizytacji kościelnej pochodzi z końca XVI w. Możliwe, że stanowił fragment dawnego założenia obronnego, o czym mogłoby świadczyć jego usytuowanie wysoko na skarpie, w miejscu zabezpieczonym przed powodzią i z dobrym widokiem na drogi prowadzące na Węgry. Bowiem właśnie u jego podnóża przebiegała najstarsza droga, łącząca na tym odcinku Kraków z Koszycami. Dziś Kościół św. Anny jest kościółkiem cmentarnym, a mimo że liczne przebudowy odebrały mu nieco [...]

Góral z powyłamywanymi zębami

„Stefan Żeromski. Prezydent Rzeczpospolitej Zakopiańskiej” M. Pinkwart

„Stara Atma” Maciej Pinkwart